برگ برنده

You Can Win

ابزاری گام به گام برای موفقیت

نویسنده : شیو كهرا

ISBN : 964-96230-9-4

قیمت : 3900 تومان

خرید 
                                                اینترنتی    خرید 
                                                اینترنتی

افراد موفق كارهای متفاوتی انجام نمی دهند .

آنها كارها را به شیوه ای متفاوت انجام می دهند .

شانس !

او روزها كاركرد و شب ها رنج كشید ،

از تفریحش گذشت و از شادیش ،

رنج مطالعه را تحمل كرد تا به موفقیت برسد ،

قیمت : 3900 تومان

خرید 
                                                اینترنتی    خرید 
                                                اینترنتی

او با گام های استوار و شجاعت و ایمان پیش رفت ،

و آنگاه كه پیروز شد ،

مردم پیروزیش را شانس نامیدند !

 

 

موفقیت به معنای نبود شكست نیست . به معنی دست یافتن به اهداف نهایی است . به معنی پیروزی در جنگ است نه هر گونه نبردی.

شما افرادی را میبینید كه حقیقتاً در زندگی سرگردانند . آنها به راحتی هر چه را كه روزگار برایشان بیاورد می پزیرند . تعداد اندكی از آنها ممكن است اتفاقی كامیاب شوند . اما اكثر آنها زندگی ای پر از نا كامی و بدبختی دارند.

قیمت : 3900 تومان

خرید 
                                                اینترنتی    خرید 
                                                اینترنتی

این كتاب برای شماست . بدیهی است شما كه این كتاب را می خوانید ، نشان می دهید كه می خواهید بهتر زندگی كنید و بیشتر از وضع كنونی تان در زندگی كامیاب شوید.